Partneři:


Kurzovné pro školní rok 2015/2016

Základní měsíční kurzovné (kalendářní měsíc) se v naší taneční škole pohybuje od 150 Kč do 400 Kč. Jeho výše je závislá na kurzu, který děti navštěvují a také na frekvenci placení.
(kurzy probíhají od září do konce června)

Začínající tanečníci (kurzy 1x týdně 60 minut)
Platba čtvrtletní (2,5 měsíce) – 500 Kč (200 Kč / měsíc)
Platba pololetní (5 měsíců) – 850 Kč (170 Kč / měsíc)
Platba roční (10 měsíců) – 1 500 Kč (150 Kč / měsíc)

Pokročilí tanečníci (kurzy 2x týdně 90 minut)
Platba čtvrtletní (2,5 měsíce) – 1 000 Kč (400 Kč / měsíc)
Platba pololetní (5 měsíců) – 1 900 Kč (380 Kč / měsíc)
Platba roční (10 měsíců) – 3 500 Kč (350 Kč / měsíc)

V případě platby na delší časové období, je tato platba výrazně zvýhodněna nižší cenou. Na druhou stranu v případě, že se v průběhu školního roku rozhodnete ukončit členství v taneční škole, nevzniká vám nárok na vrácení kurzovného! Z tohoto důvodu u začínajících tanečníků doporučujeme spíše platby na kratší časové období! Naopak u pokročilých tanečníků doporučujeme platby pololetní nebo celoroční. Po zahájení soutěžní sezóny oceníte, že se o kurzovné již nemusíte starat.

Pro sourozence máme připravenou slevu:
2 sourozenci – sleva 12,5%
3 sourozenci – sleva 25%
4 a více sourozenců – sleva 30%

Kurzovné je možné platit hotově nebo bankovním převodem. Číslo účtu pro úhradu kurzovného je 670100-2201069847/6210. Variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu (RRMMDD)* + zpráva pro příjemce = jméno dítěte. (*R=rok, M=měsíc, D=den)

Termíny pro platby kurzovného jsou následující:
Čtvrtletní platba – do 23. 9. 2013, 18. 11. 2013, 3. 2. 2014 a 21. 4. 2014
Pololetní platba – do 23. 9. 2013 a 3. 2. 2014
Roční platba – do 23. 9. 2013