Partneři:

Rádi bychom poděkovali městu Jablonec nad Nisou za významnou finanční podporu v posledních letech. Také bychom chtěli poděkovat paní MUDr. Alexandře Jörgové za finanční příspěvek, který poskytla taneční škole v tomto toce.

Dále bychom chtěli poděkovat firmě ECKO a G UNIT za úžasné kostýmy a především za cenové podmínky, díky kterým jsme si mohli tyto skvělé kostýmy nakoupit.

Vzhledem k tomu, že účast na soutěžích je velice nákladná záležitost, jsme všichni moc vděční za každou pomoc.

Děkujeme!